Microsoft Corporation Annual Report 2005
Shareholder Letter Financial Highlights Financial Review Directors & Officers Investor Relations Downloads
Shareholder Letter
English
Canadian-Francais
Chinese
Deutsch
Espanol
Francais
Italiano
Japanese
Nederlands
Portugues
spacer

Aan onze aandeelhouders, klanten, partners en medewerkers:

Het boekjaar 2006 was een jaar van aanzienlijke prestaties en overgang bij Microsoft. In 2006 hebben wij de dertigste verjaardag van de oprichting van ons bedrijf gevierd, nieuwe records behaald voor omzet en bedrijfsinkomsten en een basis gelegd voor toekomstige bedrijfsgroei door essentiële veranderingen aan te brengen in de structuur en het leiderschap van onze organisatie. Onze omzet werd aangedreven door sterke vraag naar nieuwe en bestaande producten en is in 2006 met 4,49 miljard dollar gestegen tot 44,28 miljard dollar wat een verhoging was van 11 procent. De bedrijfsinkomsten hebben een recordhoogte van 16,47 miljard dollar bereikt. Tevens hebben wij 23 miljard dollar aan onze aandeelhouders uitgekeerd in dividend en met de terugkoop van aandelen.

Het afgelopen jaar hebben wij met succes een aantal nieuwe belangrijke producten gestart, waaronder Xbox 360™, Microsoft® SQL Server™ 2005, Visual Studio® 2005, Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 en BizTalk® Server 2006. Ondertussen hebben wij verdere voorbereidingen getroffen voor de belangrijkste serie productreleases in de geschiedenis van ons bestaan zoals gepland voor 2007. Deze zullen o.a. Windows Vista™, Microsoft Office 2007 en Exchange Server 2007 omvatten.

Tevens hebben wij onze aandacht voor internetservices verder benadrukt met de introductie van Windows Live™ en Office Live, onze twee op internet gebaseerde producten voor softwareservices. In de loop van het jaar hebben wij nieuwe services voor Windows Live en Office Live geïntroduceerd. Verder blijven wij investeren in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten die moeten verzekeren dat wij in de revolutie op het gebied van internetservices mede de toon blijven aangeven.

Wij hebben tijdens 2006 voortdurende nadruk gelegd op onderzoek en ontwikkeling met investeringen van ongeveer 6,6 miljard dollar, meer dan alle andere bedrijven in onze tak van industrie. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling die wij in het verleden hebben gemaakt, hebben rendement opgeleverd in de vorm van nieuwe producten en technologieën die ons in staat stellen vorm te geven aan de volgende generatie van informatietechnologie. Verder ontvingen wij in de loop van het jaar ons vijfduizendste patent.

Tevens hebben wij in 2006 een aantal strategisch belangrijke bedrijven overgenomen, waaronder FrontBridge Technologies, een provider van beter beveiligde, beheerde berichtenservices, Teleo dat VoIP-software (voice over internet protocol) ontwikkelt, de provider van mobiele zoektechnologie MotionBridge, en Massive, een innovatief bedrijf op gebied van adverteren in videogames.

Dankzij onze toewijding aan onderzoek en ontwikkeling en onze passie voor innovaties die onze klanten in staat stellen hun bedrijfspotentieel te realiseren, bevinden wij ons in een uitstekende positie om onze groei te versterken en innovaties voort te zetten naarmate wij nieuwe en zich steeds uitbreidende mogelijkheden op gebied van bedrijfsoplossingen, mobiele computers, communicatie, amusement en andere terreinen benutten en realiseren.

Leiderschap en uitstekende organisatorische kwaliteiten

Uitstekend leiderschap en een krachtige en behendige organisatie vormen essentiële kenmerken voor het toekomstige succes van Microsoft. Tijdens 2006 hebben wij stappen ondernomen om te zorgen dat het bedrijf beschikt over een voldoende leidinggevend personeel en dat het de organisatorische structuur heeft die nodig is voor constante innovatie en groei. Wij hebben in 2006 het bedrijf opnieuw vorm gegeven in drie divisies: de divisie Microsoft Platforms & Services onder leiding van de co-presidenten Kevin Johnson en Jim Allchin (die met pensioen gaat na de introductie van Windows Vista), de Microsoft Business Division onder leiding van Jeff Raikes als directeur, en Microsoft Entertainment & Devices Division, waar Robbie Bach als directeur de leiding heeft. Kevin Turner is in het bedrijf aangesteld als chief operating officer. Al deze leiders beschikken over hoge niveaus van ervaring op gebied van de bedrijfswereld en van kennis op gebied van technologie, gecombineerd met een passie voor uitstekende kwaliteit en innovatie.

Tevens heeft Bill Gates in 2006 aangekondigd dat hij in 2008 zijn werkzaamheden bij Microsoft gaat terugbrengen tot parttime werkactiviteiten. Hij zal echter in dat jaar aanblijven als voorzitter van het bedrijf en zal daarnaast blijven fungeren in een essentiële rol als adviseur voor bepaalde ontwikkelingsprojecten. Ter voorbereiding op deze overgang zullen twee van onze hoogste technische leiders (die in onze tak van industrie tevens twee van de toonaangevende technische zieners zijn) nieuwe verantwoordelijkheden aanvaarden. Ray Ozzie heeft de functie van Bill als chief software architect overgenomen en werkt nauw met Bill samen aan technische architectuur en productoverzicht. Craig Mundie, in zijn nieuwe functie als chief research and strategy officer, werkt nauw met Bill samen op gebied van onderzoek en ontwikkeling in de vroegste fasen van nieuwe producten.

Dankzij deze veranderingen is ons team van leiders sterker dan het ooit geweest is en is onze organisatorische structuur opgezet om in de komende jaren uitstekende prestaties mogelijk te maken.

Voor klanten bedrijven mogelijk maken die “people-ready” zijn

Van oorsprong zijn we een softwarebedrijf. Maar ons overkoepelend doel is om mensen en bedrijven te helpen hun potentieel te realiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat de juiste software, bedrijven in staat stelt om zogenaamde “people-ready” bedrijven te worden waarin medewerkers de mogelijkheid krijgen en geïnspireerd zijn om technologie toe te passen voor het oplossen van problemen, met collega's samen te werken, klanten van dienst te zijn en gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden. Van de infrastructuurinnovaties in SQL Server 2005 tot de betere bedrijfsprocesintegratie van de nieuwe Microsoft Dynamics-oplossingen, zijn veel van onze nieuwe producten in 2006 ontworpen om mensen technologie en hulpmiddelen te bieden die zij nodig hebben om voor hun bedrijf succes te verzekeren.

De nieuwe producten die wij in de komende jaren op de markt brengen, zullen voortbouwen op ons voornemen om technologie aan te bieden waardoor bedrijven in grotere mate "people-ready" kunnen worden. Windows Vista, Office 2007 en Exchange 2007 zullen krachtige nieuwe functionaliteit leveren waarmee mensen nieuwe hoogtes voor de waarde van bedrijven kunnen creëren, wat tegelijkertijd een drijfveer zal zijn voor verdere groei van Microsoft.

Nadruk op succes op de lange termijn

Gedurende ons hele bestaan van 30 jaar heeft Microsoft succes bereikt door een langetermijnaanpak te volgen wat betreft technologie. Deze aanpak heeft ons in staat gesteld fundamenteel nieuwe producten te leveren die de wereld echt hebben veranderd.

Het succes van deze aanpak was duidelijk over het hele bedrijf te zien in 2006 toen wij een aantal nieuwe producten op de markt hebben gebracht en in veel bedrijfssegmenten nieuwe klanten hebben toegevoegd. In de divisie Platforms & Services heeft de introductie van de nieuwe versies van SQL Server en Visual Studio geleid tot een verhoging van vijftien procent van de omzet in de afdeling Server and Tools. De groep Client boekte een omzetgroei van negen procent.

In de Business Division heeft de introductie van Microsoft Dynamics GP 9.0, Dynamics CRM 3.0, Dynamics SL 6.5. en Dynamics AX 4.0 ertoe bijgedragen dat de omzet van de groep Business Solutions tot boven de 900 miljoen dollar is gestegen. Ondertussen is onze afdeling Information Worker met vijf procent gegroeid tot 11,76 miljard dollar.

Verder was er sterke groei in de divisie Entertainment and Devices. Met tot op heden vijf miljoen verkochte apparaten is Xbox 360 het snelst verkopende apparaat voor videogames dat ooit heeft bestaan. Dit heeft bijgedragen tot een omzet van 4,26 miljard dollar in de afdeling Home and Entertainment, in tegenstelling tot 3,14 miljard dollar in 2005. De divisie Mobile and Embedded Devices heeft voor 2006 een omzetverhoging geboekt van 44 procent en was in 2006 onze snelst groeiende divisie.

Strategische basis voor groei

In het komende jaar, en de navolgende jaren, mogen wij verwachten dat veel van onze investeringen voor de lange termijn aanzienlijke rendementen gaan opleveren op verschillende gebieden variërend van online adverteren tot elektronische communicatie, amusement en internettelevisie, waarnaast verder onze traditionele bedrijfsactiviteiten aanzienlijke omzetgroei blijven leveren. Om te verzekeren dat onze investeringen in verdere groei en winstgevendheid worden omgezet, concentreren wij ons op de mogelijkheden voor ons bedrijf op de volgende wijzen:

Versterking van onze kernbedrijfsactiviteiten: Windows Client, Information Worker en Server and Tools blijven onze grootste bedrijven. De introductie in 2007 van de nieuwe versies van Windows en Office zullen de voortdurende groei van deze twee groepen blijven aandrijven. In het geval van Windows Vista zal de groei het resultaat zijn van verzending van nieuwe pc’s, upgrades voor oudere Windows-installaties en de beschikbaarheid van nieuwe premium versies. De introductie van Office 2007 en Exchange 2007 zal ons in staat stellen verder te groeien naarmate de markt voor bedrijfssoftware en -services zich verder uitbreidt.

Tevens verwachten wij groei in de ontwikkelingslanden van de wereld, naarmate de betreffende economieën zich verder ontwikkelen en zij wereldwijde normen aanvaarden voor de bescherming van intellectueel eigendom. In het boekjaar 2006 zijn er bijna 60 miljoen pc’s verkocht met illegale versies van Windows. Het programma Windows Genuine Advantage en overeenkomsten met pc-fabrikanten in China zijn slechts twee voorbeelden van ons voornemen om de volledige waarde van ons intellectueel eigendom te realiseren. Ondertussen zijn er innovatieve betalingsopties zoals FlexGo die mensen in staat stellen hun computergebruik te financieren op gebruiksbasis. Deze opties helpen ons nieuwe klanten te bereiken in ontwikkelingsmarkten over de hele wereld.

Succes in verwante bedrijven: In 2007 zullen wij een serie nieuwe producten, services en technologieën introduceren die voor ons zullen resulteren in een marktpositie die wij zien als bedrijfsmogelijkheden met hoge groei. Een voorbeeld is de verenigde communicatie. Dit is onze visie voor het samenbrengen van telefonie, e-mail, tekstberichten, mobiele apparaten en internetvergaderingen met als doel om de manier waarop wij op het werk communiceren, te stroomlijnen. Om deze visie een realiteit te maken hebben wij in juni 2006 in de divisie Business de groep Unified Communications gecreëerd. Met de nieuwe, op de bedrijfswereld gerichte hulpmiddelen voor informatie kunnen medewerkers bedrijfsinformatie snel en doeltreffend samenstellen, zoeken, gebruiken en delen. Naar verwachting zullen deze technologieën diepgaande gevolgen hebben voor de productiviteit, creativiteit en samenwerking in bedrijven en menen wij dat deze ontwikkeling aanzienlijke gevolgen zal hebben voor onze toekomstige groei.

Verder zullen wij nieuwe mogelijkheden aanbieden op gebied van beveiliging, betere managementproducten en nieuwe hulpmiddelen voor softwareontwikkeling. Door de kloof te overbruggen tussen bedrijfsprocessen en -praktijken zullen de Microsoft Dynamics-producten ons in een positie plaatsen om beter tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag naar systemen voor beheer van bedrijfsprocessen. Pas geleden hebben wij voor het eerst onze intrede gedaan op gebied van de zogenaamde "high-performance computing”. Verder hebben wij nieuwe producten en initiatieven aan te bieden in industrietakken zoals levenswetenschappen en fabricage.

Ingang in nieuwe markten: Wij zijn blij met een aantal belangrijke nieuwe bedrijfsmogelijkheden die voor ons openliggen. Met Xbox 360 en Xbox Live®, onze online gaming- en amusementsservice, bieden wij wezenlijke veranderingen in de manier waarop mensen amusement creëren, leveren en ervaren. Tevens staan wij op het punt om te profiteren van onze langetermijninvestering op gebied van internettelevisie, naarmate toonaangevende serviceproviders van breedband over de hele wereld voorbereidingen treffen voor introductie van IPTV Edition, onze elektronische televisietechnologie. Ondertussen zien wij gestage groei in het aantal klanten dat het Windows Mobile®- en het Windows Embedded-platform gebruikt.

Toon aangeven voor de overgang naar Software Services

Op het internet gebaseerde services vormen een overgang voor de manier waarop mensen informatietechnologie samenstellen, verspreiden, beheren en gebruiken. Wij hebben het vaste voornemen om een toonaangevende rol te spelen aan de hand van onze pogingen om het servicesplatform te ontwikkelen voor de volgende generatie van toepassingen, communicatie en handel. In ons hele bedrijf vormen softwareservices het hart van al onze ontwikkelingsactiviteiten.

In 2006 hebben wij Windows Live geïntroduceerd met een wijd bereik van persoonlijke internetservices en -software. Daarnaast is er Office Live dat het kleinbedrijf betaalbare, op het internet gebaseerde bedrijfsservices aanbiedt met Microsoft als host. Wij hebben nieuwe services gestart, inclusief de bètarelease van Windows Live Search en Windows Live Academic Search. Wij hebben nieuwe en verbeterde services geïntroduceerd voor computerveiligheid en -onderhoud (Windows Live SafetyCenter en Windows Live OneCare), communicatie (Windows Live Mail en Windows Live Messenger) en amusement (Xbox Live). Daarnaast hebben wij Live Labs gecreëerd, een programma voor toegepast onderzoek dat zich richt op internetproducten en -services.

Omdat softwareservices aanzienlijke kansen bieden voor groei, zetten wij de verdere ontwikkeling en verbetering voort van adCenter, onze advertentiemachine voor Windows Live, MSN® en andere online services van Microsoft. Verder zullen wij nieuwe, op service gebaseerde oplossingen introduceren, zoals Microsoft Dynamics CRM Live, dat wij in juli 2006 hebben aangekondigd. Wij zullen onze servicesinfrastructuur verder uitbouwen en daarnaast nieuwe hulpmiddelen leveren die partners en bedrijven in staat stellen services te creëren en te hosten. Verder zullen wij nieuwe datacentra toevoegen om tegemoet te treden aan de groeiende vraag naar services onder consumenten.

Investeren in onze medewerkers en onze gemeenschappen

De hoeksteen van ons succes is al tijden de mogelijkheid om vanuit de hele wereld de beste medewerkers aan te trekken en te behouden. In mei hebben wij belangrijke veranderingen aangekondigd die erop gericht zijn dat Microsoft een van de beste werkgevers in de wereld blijft. Deze veranderingen zullen het mogelijk maken om medewerkers met toptalent beter te belonen en te behouden terwijl de veranderingen tegelijk een werkplek willen bewerkstelligen die positief is en alle medewerkers tot deelname motiveert en tot samenwerking aanzet.

Verder willen wij bijdragen aan sociale en economische vooruitgang voor gemeenschappen in ontwikkelingslanden door middel van partnerschappen met organisaties in de publieke sector en de privésector. Wij bieden steun aan een ruim aantal projecten met als doel de toegang tot technologie te vergemakkelijken, training te bieden om mensen de vaardigheden te geven die zij voor de huidige economie nodig hebben, en plaatselijke software-economieën te stimuleren zodat ze een deur openen naar verdere mogelijkheden en hogere welvaart.

In 2006 hebben plaatselijke trainingscentra in het kader van ons programma Unlimited Potential meer dan 14,5 miljoen mensen bereikt in meer dan 100 landen. Door middel van ons Partners in Learning-programma hebben wij leerprogramma’s - en vaardigheidstraining m.b.t. informatie - en communicatietechnologie geboden aan 42 miljoen leraren en studenten op lager en middelbaar niveau in 101 landen. Tegen 2010 zijn wij van plan om computertraining te bieden aan 250 miljoen mensen die voorheen onvoldoende door technologie werden gediend.

Ongelooflijke mogelijkheden in de komende tien jaar

Op velerlei wijzen was de oprichting van Microsoft 30 jaar geleden een kritieke katalysator voor het ontstaan van de software-industrie, de populariteit van de pc en het begin van het informatietijdperk.

Vandaag is het niet slechts de pc die de wereld verandert. Software is overal. Dank zij software ondergaat de telefoon een revolutie en ondergaat verder de manier waarop wij televisie kijken verandering. Software verbindt bedrijven op nieuwe manieren aan klanten en partners. Het verbindt studenten met enorme hoeveelheden informatie die over de hele wereld is opgeslagen. Software verbindt honderden miljoenen mensen over de hele wereld met ongelooflijke economische, sociale en culturele kansen.

Zo ongelooflijk als de afgelopen 30 jaar zijn geweest, denken wij dat de komende tien jaar de meest opwindende jaren beloven te worden in de geschiedenis van Microsoft en in onze industrie over het algemeen. Wij zijn er van overtuigd dat alles wat dit bedrijf tot op heden heeft bereikt, slechts de basis is voor de echt diepgaande veranderingen die wij over de komende 10 jaar tegemoet zien. Omdat software centraal staat in de manier waarop wij werken, communiceren, leren en spelen, geloven wij dat geen enkel bedrijf zich in een betere positie bevindt dan Microsoft om de komende tien jaar met voorspoed te blijven groeien.

Wij zijn diep geïnspireerd door de enorme mogelijkheden die voor ons bedrijf in het verschiet liggen. Het is uw steun die het voor ons mogelijk maakt om deze mogelijkheden te benutten en te realiseren. Onze oprechte dank.

Bill Gates
William H. Gates III
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Steven A. Ballmer
Steven A. Ballmer
Chief Executive Officer

  spacer Top Next >
spacer
spacer
Microsoft Investor Relations Web Site Contact Us/Feedback Privacy Statement (c) 2006 Microsoft Corporation.  All rights Reserved.  Terms of Use.
English
Canadian-Francais
Chinese
Deutsch
Espanol
Francais
Italiano
Japanese
Nederlands
Portugues
Financial Highlights
United Kingdom
French
German
Japanese
Canadian - French
Australian
Spanish
Financial Review
Business Description
Discussion & Analysis
Market Risk
Income Statements
Balance Sheets
Shareholder's Equity
Notes
Quarterly Information
Auditor's Report